ЖОГОРКУ САПАТТУУ ӨНҮМДҮ КЫЛЫҢЫЗ
СӨЗСҮЗ ЭЛЕШКИ БАА

 

51200 сериясы