ЖОГОРКУ САПАТТУУ ӨНҮМДҮ КЫЛЫҢЫЗ
СӨЗСҮЗ ЭЛЕШКИ БАА

 

53306 сериясы