ЖОГОРКУ САПАТТУУ ӨНҮМДҮ КЫЛЫҢЫЗ
СӨЗСҮЗ ЭЛЕШКИ БАА

 

Сызыктуу колдонмо